NdP: Celebració de l’International Drone Day el 6 de maig al Magical Media

by - 12:11


Celebració de l’International Drone Day el 6 de maig al Magical Media
Lleida serà l’única ciutat del sur d’Europa que s’afegeix a l’esdeveniment

L’associació Lleida Drone, amb la col·laboració del Parc Científic de Lleida, organitza la celebració de l’International Drone Day el 6 de maig, dissabte, al Magical Media, des de les 9.00 a les 13.00 hores. Lleida és l’única ciutat del sur d’Europa que s’afegeix a aquest esdeveniment internacional, que celebren 150 països per difondre la tecnologia dels drons.
El públic podrà gaudir enguany d’un simulador de vols de drons que s’instal·larà al centre audiovisual. Una segona novetat d’aquesta edició serà la possibilitat de presentar un projecte de manera espontània, o sigui, sense organització prèvia, durant 15 minuts en la zona Speaker’s Corner.
A més, Lleida Drone  col·locarà al Magical una xarxa de 4.500 m3 per a les exhibicions de vols de drons. Així mateix, hi haurà demostracionsd’impressions de drons en 3 D i exposicions d’aquests aparells voladors, entre altres activitats. I a les 12 hores, estudiants de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida, becats pel programa Google Summer of Code, presentaran públicament els seus projectes elaborats al Lleida Drone Lab i el Liquid Galaxy Lab, laboratoris del Parc Científic.
L’accés a l’International Drone Day és lliure i gratuït i s’adreça a afeccionats i professionals del món dels drons.

                                                                                             Lleida, 28 d’abril de 2017

Celebración del International Drone Day el 6 de mayo en el Magical Media.
Lleida será la única ciudad del sur de Europa que participa en el evento.

La Asociación Lleida Drone, con la colaboración del Parc Científic de Lleida, organiza la celebración del International Drone Day el 6 de mayo, sábado, en el Magical Media, desde las 9.00 a las 13 horas. Lleida es la única ciudad del sur de Europa que participa en este evento internacional, que celebran 150 países para difundir la tecnología de los drones.
El público podrá disfrutar este año de un simulador de vuelo de drones que se instalará en el centro audiovisual. Una segunda novedad de esta edición será la posibilidad de presentar un proyecto de manera espontánea, es decir, sin organización previa, durante 15 minutos en la zona Speaker’s Corner.

Además, Lleida Drone colocará en el Magical una red de 4.500 m3 para las exhibiciones de vuelo de drones. Así mismo, habrá demostraciones de impresión de drones en 3D y exposiciones de estos aparatos voladores, entre otras actividades. Y a las 12 horas, estudiantes de la Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida, becados por el programa Google Summer of Code, presentaran públicamente sus proyectos elaborados en el Lleida Drone Lab y el Liquid Galaxy Lab, laboratorios del Parc Científic.
El acceso al International Drone Day es libre y gratuito y se dirige a aficionados y profesionales del mundo de los drones.


Lleida, 28 de abril de 2017

You May Also Like

0 comments