Nota de prensa Dia Internacional de los #drone

by - 19:31

(castellano más abajo)

Festival de “drone" al Magical Media per celebrar el dia internacional d’aquests aparells voladors
El dissabte 14 de març des de les 9.00 fins a les 18.30 hores
(05/03/15)
El Magical Media serà la seu de la celebració el 14 de març del Dia Internacional dels Drone. L’associació Lleida Drone, amb la col·laboració del Parc Científic, organitza una jornada festiva adreçada al públic familiar i als afeccionats des de les 9.00 fins a les 18.30 hores.
A les 10.30 hores s’impartirà un taller de muntatge de mòbils voladors Flone. Una plataforma específica permetrà utilitzar els smartphone com a drone de baix cost. Un cop muntats, els telèfons volaran per l’espai de 4.000 m3habilitats amb xarxa de protecció per a aquestes demostracions.
A les 12.30 hores, es presentarà al públic la plataforma logística MLG-FAED, que dissenya el ParcCientífic al Liquid Galaxy Lab. El projecte FAED utilitza els drone per traslladar desfibril·ladors en cas d’emergència al lloc on es produeix una crisi cardíaca. FAED utilitza tecnologia Google i es desenvolupa amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i l’empresa NeosalusSolutions.
La jornada inclou també vols de drone en l’espai protegit, gimcanes de drone infantil i juvenil i exposició d’aparells. Un equip de 40 especialistes treballen en l’organització d’aquest esdeveniment obert al públic i d’accés lliure.

Festival de “drone” en el Magical Media para celebrar el día internacional de estos aparatos voladores
El sábado 14 de marzo desde las 9.00 hasta las 18.30 horas
(05/03/15)
El Magical Media será la sede de la celebración el 14 de marzo del Día Internacional de los Drone. La asociación Lleida Drone, con la colaboración del Parc Científic, organiza una jornada festiva dirigida al público familiar y a los aficionados desde las 9.00 hasta las 18.30 horas.
A las 10.30 horas, se impartirá un taller de montaje de móviles voladores Flone. Una plataforma específica permitirá utilizar los smartphone como drone de bajo coste. Una vez montados, los teléfonos volarán por el espacio de 4.000 m3habilitados con red de protección para estas demostraciones.
A las 12.30 horas, se presentará al público la plataforma logística MLG-FAED, que diseña el Parc Científic en el Liquid Galaxy Lab. El proyecto FAED utiliza los drone para trasladar desfibriladores en caso de emergencia al lugar donde se produce una crisis cardíaca. FAED utiliza tecnología Google y se desarrolla con la Escuela Politécnica Superior de laUniversidad de Lleida y la empresa Neosalus Solutions.
La jornada incluye también vuelos de drone en el espacio protegido, yincanas de drone infantil y juvenil y exposición de aparatos. Un equipo de 40 especialistas trabaja en la organización de este evento abierto al público y de acceso libre.

You May Also Like

0 comments